انتخاب زبان English Russian
پدیده پارس
 
محصولات
> ماشین شستشو، پرکن ودربندی
 
 

Click to Download Projects List in PDF Format
 
  ماشین شستشو، پرکن ودربندی
مدل: ۶۳۰ G
ماشین شستشو، پرکن ودربندی مدل G۶۳۰ جهت بطری PET با ۳۰ شیر آبپاش شستشو، ۳۰ شیر پرکن و ۱۰ هد دربندی برای پر کردن انواع نوشابه گازدار استفاده می شود .
دریافت کاتالوگ

  ماشین شستشو، پرکن ودربندی
مدل: ۶۲۴
ماشین شستشو، پرکن ودربندی مدل ۶۲۴ جهت بطری PET با ۱۸ شیر آبپاش شستشو، ۲۴ شیر پرکن و ۸ هد دربندی برای پر کردن انواع مایعات رقیق از جمله آب معدنی , دوغ و شیر استفاده می شود .
دریافت کاتالوگ

  ماشین شستشو، پرکن ودربندی
مدل: ۶۳۰ A
ماشین شستشو، پرکن ودربندی مدل A۶۳۰ جهت بطری PET با ۳۰ شیر آبپاش شستشو، ۳۰ شیر پرکن و ۱۰ هد دربندی برای پر کردن انواع مایعات رقیق از جمله آب معدنی , دوغ و شیر استفاده می شود .
دریافت کاتالوگ

  معرفی ماشین شستشو، پرکن ودربندی
مدل: ۶۶۰
ماشین شستشو، پرکن ودربندی مدل ۶۶۰ جهت بطری PET با ۴۰ شیر آبپاش شستشو، ۶۰ شیر پرکن و ۱۶ هد دربندی برای پر کردن انواع مایعات رقیق از جمله آب معدنی , دوغ و شیر استفاده می شود .
دریافت کاتالوگ