انتخاب زبان English Russian
پدیده پارس
 
محصولات
> نقاله های ارتباطی بین ماشین ها
 
 

Click to Download Projects List in PDF Format
 
  نقاله های زمینی و هوایی
در این سیستم که مخصوص جابجایی بطری های پت PET میباشد بطری ها از قسمت گلو Neck بر روی دو ریل موازی یک تونل باد قرار گرفته و با دمیدن باد تونل توسط فن به قسمت سر بطری , باعث حرکت بطری بر روی ریل شده .
دریافت کاتالوگ