انتخاب زبان English Russian
پدیده پارس
 
دریافت
 
ویدئو

دریافت فایل   ماشین دسته زن تمام اتوماتیک
(فرمت فایل: MPG - اندازه فایل: ۴.۷۵ Mb)

دریافت فایل   خط پرکن نوشابه گازدار - PET بطری - ۱۵۰۰ cc
(فرمت فایل: MPG - اندازه فایل: ۵.۰۵ Mb)

دریافت فایل   خط پرکن نوشابه گازدار - PET بطری -۳۰۰ cc
(فرمت فایل: MPG - اندازه فایل: ۵.۴۲ Mb)
 
نمایشگاه ها

Interpack
۲۰۱۱
  Interpack  
       
Dubai Drink Technology Expo
۲۰۱۱
  Dubai Drink Technology Expo Dubai Drink Technology Expo
       
Foodtech
۲۰۱۰
  Foodtech  
       
Drinktec
۲۰۰۹
  Drinktec Drinktec