انتخاب زبان English Russian
پدیده پارس
 
تماس
 
ضمن تشکر از بازدید شما از سایت شرکت پدیده پارس امیدواریم که در روند اقتصادی موفــــق باشید و این شرکت همکار تجاری خوبی برای پیشبرد اهداف اقتصادی شمــا باشد.
جهت تماس با ما می توانید ازطریق ذیل اقدام نمایید:

نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
نظرات
 
 
دفتر مرکزی
آدرس:
شرکت صنایع ماشین سازی پدیده پارس
آزادراه تهران- ساوه، رباط کریم، بعدازفرمانداری، خیابان سفیدار، خیابان تولید
تهران - ایران

تلفن:
+۹۸۲۱ – ۵۶ ۲۱ ۲۸ ۷۵
+۹۸۲۱ – ۵۶ ۲۱ ۵۵ ۵۷
+۹۸۲۱ – ۵۶ ۲۱ ۵۵ ۵۸
+۹۸۲۱ – ۵۶ ۲۱ ۴۰ ۴۲
+۹۸۲۱ – ۵۶ ۲۱ ۲۰ ۹۵
فکس:
+۹۸۲۱ – ۵۶ ۲۱ ۲۷ ۶۸

info@padideh-pars.com
www.padideh-pars.com
کدپستی: ۳۷۶۱۹ ۶۴۴۳۴
صندوق پستی: ۳۷۶۱۵-۴۵۷